INABA Chicken Breat and Vegatable Pouch軟包狗糧 雞肉+野菜軟包狗糧 (豬肉) 80gx3
型號: IQDR-25
可使用積分: 24
HK$ 24.00
Crude Protein (min) 8.0%
Crude Fat (min) 1.3%
Crude Fiber (max) 0.4%
Crude Ash (max) 1.0%
Moisture (max) 89.0%

Approx 45 kcal/unit

如果您對本商品有什麼問題或經驗,請在此留下您的意見和建議!

登入註冊 後檢視商品評論!